سر مقاله این هفته

Sample image

چطور نماز از فحشاء و منكرات نهى مى كند؟ در جواب مى گوییم این عمل مخصوصا كه بنده خدا آن را در هر روز پنج بار به جا بیاورد، و همه عمر ادامه دهد، و مخصوصا اگر آن را همه روزه ... ادامه مطلب

به ذکر الله ؛ پایگاه تخصصی نماز خوش آمدید.

حكم اجزاء فراموش شده نماز

مساله 1 - غیر از سجده و تشهد هیچ یك از اجزاء نماز درصورتى كه فراموش ‍ شود قضاء نمى شود قضاء تشهد فراموش شده هم از باب احتیاط است و به همین جهت مكلف وقتى مى خواهد آن دو را قضاء كند مقارن با شروع به آن دو بایدنیت قضاء كند و همه آن چه در سجده و تشهد معتبر است را در قضاء آن دو نیز رعایت نماید چون آن دو نیز از نظر شرائط و موانع مانند اصل نمازند بلكه جائز نیست كه بین نماز قضاء آن دو فاصله بیندازد و عملى منافى انجام دهد كه این به احتیاط نزدیك تر است .
بنابراین اگر فاصله بیندازد باید با رعایت شرائط آن دو را قضاء نماید و نزدیك تر به احتیاط آن است كه نماز را اعاده كند مخصوصا در صورتى كه فاصله انداختن و یا منافى آوردن عمدى باشد هرچند كه واجب نبودن اعاده نماز اقوى است و اگر بعضى از تشهد را فراموش كرد قضاء ندارد هرچند صلوات باشد.
مساله 2 - اگر سجده و تشهد را مكرر فراموش كند قضاء آن را مكرر و بعدد فراموش شده مى آورد ولى واجب نیست كه معین كند این سجده قضاء سجده اول و این قضاء سجده دوم است و حتى ملاحظه ترتیب نیز واجب نیست (مثلا اگر تشهد ركعت دوم و سجده اى از ركعت سوم را فراموش كرده باشد لازم نیست اول تشهد را قضاء كند).
بله اگر سجده وتشهد را از یك ركعت فراموش كرده باشد نزدیكتر به احتیاط آن استكه اول آن را قضاء كند كه اول فوت شده و اگر نداند كدامیك اول فوت شده یكى از آن دو را مى آورد و بعد از دومى همانرا تكرار مى كند تا احتیاطا رعایت ترتیب را كرده باشد.
مساله 3 - در تشهد قضائى سلام واجب نیست همچنانكه در سجده قضائى تشهد و سلام واجب نیست .


بله اگر آن جزئى كه فراموش شده تشهد آخر است كه دنبال آن سلام نماز مى آید احتیاط آن است كه اول آن تشهد را بدون نیت اداء و قضاء بیاورد و بعد از آن سلام بدهد همچنانكه احتیاط آن است كه دو سجده سهو نیز بیاورد و اگر جزء فراموش شده سجده ركعت آخر باشد احتیاط آن است كه آن را بدون اداء و قضاء بیاورد و سپس تشهد و سلام را هم اعاده نموده آن گاه دو سجده سهو بیاورد هرچند كه اقوى این است كه این سجده قضاء است و تشهد و سلامى كه قبلا گفته بوده درست و بجا بوده و در نتیجه اعاده آن دو واجب نیست .
مساله 4 - اگر یقین كردبه اینكه سجده و یا تشهد را فراموش كرد و محل تدارك آن گذشته مثل اینكه بعد ركوع ركعت سوم یقین كرد به اینكه سجده ركعت قبلى و یا تشهد بعد از آن را فراموش كرده ولى بعد از نماز اعتقادش مبدل به شك شد احتیاط آن است كه قضاء كندهرچند كه اقوى عدم وجوب آن است .
مساله 5 - اگر شك كند در اینكه فوت شده از نمازش یك سجده بوده یا دو سجده از دو ركعت بنا را بر فوت كمتر مى گذارد.
مساله 6 - اگر قضاء سجده و یا تشهد فراموش شده را از یاد ببرد و بعد از آن كه داخل در نماز دیگر شد بیادش بیاید نماز دوم را اگر نافله است مى شكند تشهد و یا سجده فراموش شده را قضاء مى كند و اگر واجب است در اینكه بتواند بشكند اشكال است مخصوصا در جائیكه فراموش شده تشهد باشد.
مساله 7 - اگر در نماز ظهر قضاء سجده و یا تشهد بر او واجب شد ولى وقت نماز عصر تنگ بود در صورتى كه اگر سجده را قضاء كند به نماز عصر و حتى بیك ركعت آن در وقت نمى رسد نماز عصر را مقدم بدارد و بعد از آن سجده و یا تشهد فراموش شده را بیاورد به یك ركعت از عصر مى رسد بعید نیست بگوئیم باز هم واجب است عصر را مقدم بدارد و اگر در اثر شك در ركعات نماز ظهر نماز احتیاط بر او واجب شده ولى وقت عصر تنگ است اگر با خواندن نماز احتیاط و یك ركعت از عصر را هم در وقت درك مى كند نماز احتیاط را مقدم بدارد و اگر وقت گنجایش آن را نداشت اول نماز عصر را مى خواند و احتیاط مى كند به آوردن نماز احتیاط بعد از عصر و اعاده نماز ظهر.

منبع: كتاب ترجمه تحریر الوسیله، جلد اول


نوشته شده در چهارشنبه 30 آذر 1390 04:12 ب.ظ
ارسال شده در: احكام نماز ،
دیدگاه ها : نظرات

گوهر مقصود

ارزنده ترین گوهر مقصود نماز است

 

زیبنده ترین هدیه ،به معبود نماز است

 

كوبنده ترین اسلحه مكتب توحید

 

كز ریشه كند خصم تو نبود نماز است

 

فرمود على (ع) شیر خدا،ساقى كوثر

 

در مكتب ما شاهد و شهود نماز است

 

این نكته رسول مدنى گفت به سلمان

 

سرى كه به توفیق تو افزوده نماز است

 

در دادگاه عدل خدا روز قیامت

 

از صلح حسن مقصد و مقصود نماز است

 

از آمدن كرب و بلا آنچه به عالم

 

مقصود حسین بن على بود نماز است

 

آنروز كه آید زپس پرده غیبت

 

اول هدف مهدى (ع) موعود نماز است

منبع: كتاب نماز راز دوست


نوشته شده در چهارشنبه 30 آذر 1390 10:10 ق.ظ
ارسال شده در: اشعار نماز ،
دیدگاه ها : نظرات

فلسفه نماز

تمام پدیدههاى نظام هستى معلول و مخلوق ذات حق بوده و منشأ آفرینش آنها خالق قادرى است كه هستى از او نشأت گرفته است. همه موجودات از جمله انسان از فیض حق وجود یافتهاند. و نه تنها در مقام حدوث بلكه در مقام بقاء نیازمند و محتاج اویند.

یعنى خداوند نه تنها نعمت وجود را به موجودات اعطا نموده است بلكه ربوبیت و سرپرستى آنها را نیز عهدهدار گشته است پس خدا هم خالق است و هم رب، و همه موجودات به خالقیت و ربوبیت او اعتراف دارند.

یسبح لله ما فى السموات وما فى الارض الملك القدوس العزیز الحیكم.

«تسبیح مىگوید خدا را آنچه در آسمانها و در زمین است آن پادشاه پاك عزیز حكیم را»(1).

انسان كه اشرف كائنات است بر اساس فطرت به ربانیت او مقر و معترف است و هرگونه شرك را از او نفى مىكند و لازم است كه فقر خویش و غناى خالق، كوچكى خود و عظمت رب را اظهار نماید و رمز نماز در همین است كه بنده اظهار عبودیت و بندگى نماید. چنانچه در كلام گوهر بار امام رضا(علیه السلام) آمده است كه: علة الصلاةِ انَّها اقرارٌ بالربوبیّة لله ـ عزّ وجل ـ وخلعُ الانداد وقیامٌ بین یدى الجبّار جلّ جلاله بالذّل والمسكنة والخضوع والاعتراف.

«علت نماز اقرار به ربوبیت خدا و نفى هرگونه شریك براى او و ایستادن با خضوع و كوچكى و بیچارگى در پیشگاه خداست»(2).

از آن جهت كه آدمى مركّب از عقل و شهوت است و نیز در فرمان بردارى او هیچ گونه جبرى وجود ندارد بلكه با اختیار زندگى مىكند قطعاً داراى معاصى و گناهان هم هست پنج بار ایستادن در مقابل خداوند در حال نماز به معناى اعتراف به گناه و درخواست آمرزش گناهان و طلب مغفرت در مقام عمل است.

پس «نماز، ایستادن با اعتراف به گناه و درخواست آمرزش گناهان پیشین و نهادن صورت بر زمین پنج نوبت در شبانه روز با عظمت خدا، همراه است»(3).

و چون هواى نفس هر لحظه او را به غفلت و سركشى سوق مىدهد و به غرور و خود خواهى دعوت مىكند و به افزون طلبى و تمامیت خواهى فرا مىخواند باید در مقابل آن، عاملى باشد بسیار قوى و نیرومند كه جلوى این رذایل را سد نموده و او را به سمت عزت و عظمت انسانى سوق دهد كه آن نماز است چون نماز تنها عنصر بازدارنده از ذمائم اخلاقى است.

چنانچه در حدیث آمده است كه «نماز موجب یاد خدا و دورى از غفلت و سركشى و باعث خشوع، فروتنى و خواهان طلب افزایش معنوى و مادى است»(4).

و چون در سرشت آدمى نسیان و فراموشى عجین است هر لحظه بیم آن مىرود كه انسان خود و آفریدگارش را به باده نسیان و فراموشى سپرده و طغیان و سركشى را پیشه خود سازد و عمرى را در حیوانیت و پستى

سپرى سازد و كمال و انسانیت خویش را در حیات حیوانى ببیند اینجاست كه: «نماز او را به مداومت بر ذكر خدا در شب و روز بر مىانگیزاند تا بنده، مولى و مدبر و آفریدگار خود را فراموش نكند چرا كه فراموشكارى، باعث طغیان و سركشى خواهد بود»(5).

وبالاخره اینكه فلسفه نماز، حضور در پیشگاه ربوبى و اظهار بندگى و عبودیت و اقرار به ربوبیت پروردگار و جاودانگى بر آن ذاتى است كه موجب مىشود بنده در پى اصلاح و سعادت خویش برآید و به كمال انسانى خود دست یابد. «انسان در حال نماز در محضر خدا و به یاد خداست و همین حالت او را از معاصى بازداشته و از همه تباهىها و تاریكىها او را مانع مىشود»(6).

پی نوشتها:

1 ـ سوره مباركه جمعه، آیه 1.

2 ـ میزان الحكمة، ج5 ص376.

3 ـ میزان الحكمه، ج5 ص376.

4 ـ میزان الحكمه، ج5 ص376.

5 ـ همان مأخذ.

6 ـ میزان الحكمه، ج5 ص376.

منبع: كتاب منبع: كتاب نقش نماز در شخصیت جوانان


نوشته شده در سه شنبه 29 آذر 1390 09:18 ب.ظ
ارسال شده در: اسرار و چرایی نماز ،
دیدگاه ها : نظرات

دعوت عملى به نماز

امر به معروف و دعوت به سوى حقّ، یكى از وظایف هر مسلمانى است و نماز بهترین معروف و كار نیك است .
این دعوت ، هم با زبان مى شود و هم با عمل . اگر چهره هاى بارز در صف اوّل قرار گیرند، اگر مردم هنگام رفتن به مسجد لباس خوب و بوى خوش مصرف كنند و اگر نماز، ساده و سریع برگزار شود، این خود یك تشویق عملى براى اقامه نماز است .


اگر مثل ابراهیم علیه السّلام و اسماعیل علیه السّلام براى نمازگزاران خانه خدا را تطهیر مى كنند، پس باید بدانیم كه اگر شخصیّت هاى مهم ، مسئول اقامه نماز باشند در دعوت مردم بسیار مؤ ثّر است .

منبع: كتاب یكصد و چهارده نكته در باره نماز


نوشته شده در سه شنبه 29 آذر 1390 06:09 ب.ظ
ارسال شده در: شیوه های دعوت به نماز ،
دیدگاه ها : نظرات

نماز و پاكى

یا ایّها الّذین آمنوا اذا قُمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ایدیكم الى المَرافق وامسحوا برؤ سكم و ارجلكم الى الكعبین ... ما یرید اللّه لیجعل علیكم من حَرج ولكن یرید لیُطهّركم و لیتمّ نعمته علیكم لعلّكم تشكرون  (1)
قرآن براى وضو وغسل وتیممّ آثارى را بیان كرده است :
1- لیطهّركم تا شما را پاك كند.
2- لیتمّ نعمته علیكم تا خداوند نعمتش را بر شما تمام كند.
3- لعلّكم تشكرون تا شما شكرگزار شوید.


4- واللّه یحب المطهّرین (2) خداوند پاكان را دوست دارد.
اگر پاكى ظاهرى این همه آثار دارد، پاكى دل از نفاق ، ریا، شرك ، شك ، بخل ، حرص وسایر آفات چه آثارى خواهد داشت .
پاكى معنوى به قدرى ارزش دارد كه خداوند از كسانى كه دوست دارند پاك باشند ستایش كرده و مى فرماید در مسجدى نماز بخوانید كه در آن مردانى هستند كه دوست دارند پاك باشند. فیه رجال یحبّون ان یتطهروا (3)

پی نوشتها:

1- مائده ، 6.
2- توبه ، 108.
3- توبه ، 108.

منبع: كتاب یكصد و چهارده نكته در باره نماز


نوشته شده در سه شنبه 29 آذر 1390 04:07 ب.ظ
ارسال شده در: نماز از دیدگاه علوم پزشكی ،
دیدگاه ها : نظرات
تعداد کل صفحات : 3 1 2 3

گالری تصاویر

Sample image
Sample image
Sample image
Sample image

درباره وبلاگ


اِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی من «الله» هستم؛ معبودی جز من نیست! مرا بپرست، و نماز را برای یاد من بپادار! قرآن كریم، سوره طه، آیه 14

نماز در کلام اهل بیت

آمار و ارقام

بازدید امروز :
بازدید دیروز :

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic